Menu

Kompas deelt kennis: 5 en 7 oktober 2017

Op 5 oktober èn 7 oktober 2017 verzorgt Kompas korte, kernachtige informatiesessies in Tilburg, waarin duidelijk wordt uitgelegd:

  • dat iedere onderneming met intellectueel eigendomsrecht te maken heeft;
  • waarom het voor iedere onderneming zinvol is om even stil te staan bij bescherming van niet-tastbare bezittingen van het bedrijf (auteursrecht, handelsnaam, merk, model, octrooi);
  • hoe en waarom u kunt en moet voorkomen dat u inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van anderen.

Data en locaties:

  • 5 oktober 2017, Qlubhouse, Tivolistraat 6, 08:00 uur (inclusief ontbijt). Meer info: Klik hier .
  • 5 oktober 2017, De Rooi Pannen, Meer info: Klik hier .

Mogen wij ook u verwelkomen? Graag tot 5 of 7 oktober!