Menu

Disclaimer / Privacyverklaring

Disclaimer

Kompas advocatuur besteedt uiterste zorg aan de website. Het is evenwel mogelijk dat een deel van de informatie op de website onverhoopt verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Kompas advocatuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.kompas-advocatuur.nl. Kompas advocatuur is evenmin aansprakelijk voor het gebruik van informatie uit informatiebronnen van derden waar naar wordt verwezen.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. De website (of een deel daarvan) mag niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming door derden openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Kompas kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Kompas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kompas verstrekt. Kompas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Waarom Kompas persoonsgegevens nodig heeft

Kompas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar kunt worden. Daarnaast kan Kompas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Kompas gegevens bewaart

Kompas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Gegevens worden niet gedeeld met derden

Kompas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kompas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kompas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk te geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Kompas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kompas bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Kompas gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kompas te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kompas heeft hier geen invloed op. Kompas heeft Google geen toestemming gegeven om via Kompas verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kompas-advocatuur.nl. Kompas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kompas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kompas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kompas op via info@kompas-advocatuur.nl .