Menu

Indicatietarieven IE-zaken ambtshalve toegepast

Proceskosten

Vaak is het bij een zaak waarbij een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wordt vastgesteld zo dat de inbreukmakende partij door de rechter veroordeeld wordt in de volledige proceskosten van de tegenpartij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de advocaatkosten van de wederpartij. Zo’n proceskostenveroordeling kwam ook aan bod in de zaak van Sabon tegen Orion.

 

(Normale) gang van zaken

Sabon had een rechtszaak aangespannen tegen Orion wegens een inbreuk op het merkenrecht van Sabon. Vanwege dreigende en voortdurende inbreuken op de merkenrechten van Sabon is een kort geding procedure gestart. Daardoor kon de door Sabon gestelde inbreuk snel worden beëindigd. De inbreuk is niet bestreden: Orion is in het geheel niet in de procedure verschenen. De rechter heeft daarom uitsluitend op basis van de door Sabon aangeleverde informatie en standpunten vonnis gewezen. De door Sabon ingestelde vorderingen zijn grotendeels toegewezen.

 

Afwijking proceskosten

Sabon heeft evenwel een volledige proceskostenvergoeding van ruim € 15.000,- gevorderd van Orion. Dat ging de rechter te ver. Van deze gevorderde proceskostenveroordeling werd in dit geval dan ook afgeweken. De rechter heeft op eigen initiatief besloten om een proceskostenvergoeding te matigen naar € 6.000,-. De rechter verwijst daarbij naar richtlijnen die houvast geven voor welke proceskosten redelijk zijn voor een bepaald type zaak (de zogenaamde Indicatietarieven voor IE-zaken).

 

Bel Kompas

Heeft u een vraag over merkenrecht of merkinbreuk? Neem dan vrijblijvend contact op met Kompas advocatuur. Mr. S. (Sjors) van der Hoeven heeft uitgebreide ervaring in het merkenrecht en kan u van passend advies en rechtsbijstand voorzien. U kunt vrijblijvend contact opnemen via hoeven@kompas-advocatuur.nl of 085 – 040 7406.

 

Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt door mr. Hannah van Halteren, juridisch medewerker bij Kompas advocatuur.

Geplaatst in Intellectuele Eigendom